Jobb alsó infóblokk

Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: A Lenti Piac megújítása
Szerződött támogatás összege: 257 832 246 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00010

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt céljai: A Lenti Piac megújításának hosszú távú célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés megvalósítása, hozzájárulva a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításához, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez. A projekt közvetlen célja: Lenti (régi hrsz 993/5 és 996/2) 993/10, 993/12 helyrajzi szám alatt található meglévő piaci terület felújítása, korszerűsítése, a helyi termék értékesítés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. (993/11 hrsz-n eddigi belső feltáró út közútként funkcionál tovább).

A projekt szakmai-műszaki tartalma: A meglévő piaci terület ((régi hrsz 993/5 és 996/2) 993/10, 993/12) felújítása, korszerűsítése, az árusítás feltételeinek bővítése. Az érintett területek önkormányzati tulajdonban vannak, kezelője Lenti Város Önkormányzata.  A piactér egyik alapeleme a zöldség és gyümölcsárusítás, mely a közelmúltban épített fedett árusítótér és annak déli irányban tervezett bővítése. A tervezett bővítmény a régi árusítóhely tetőszerkezetének elbontását követően annak helyére kerül. A 19,2 * 6 m alapterületű, 22 pultot/standot befogadó fedett elárusítóhely a meglévővel azonosan konzolos acél főtartókkal, fémlemezfedéssel készül, mely tető alatt előre gyártott beton árusító pultok kapnak helyet.

A fedett árusítóhely alatt a burkolat a tér területén alkalmazott anyagból, a tér burkolásával egységben készül. Kiegészítő építmény – vizesblokk – építése nem szükséges, az első ütemben megvalósult építés e funkciót megfelelően szolgálja.  A piactéren a meglévő rendezetlenül elhelyezett pavilonok helyett, 15 darab, kb. 25 m2 nagyságú, egységes arculatú, településképbe illeszkedő, korszerű fix árusítópavilon készül.

A tervezett építmények egységes építészeti kivitellel, könnyű szerkezettel, meghatározóan fa szerkezeti és burkoló anyagok használatával tervezettek. Az egységek külön mért elektromos energia ellátással, és igény szerint ivóvíz/szennyvíz/gáz közműkapcsolattal kerülnek kialakításra.

A pavilonok előtetővel tervezettek annak érdekében, hogy az árusító tér fedett legyen.  A piactér további 16 darab mobil árusítóhely tervezett: könnyen szerelhető, nyitott-fedett asztalok, melyek használata nem csak a piactéren, hanem más helyszíneken is lehetséges. Árusítóhelyek szerkezete fából, fedése ponyvával tervezett. A piactér területén  a terv 65 darab árusítóhely kijelölését tartalmazza, melyek közül 43 db 12,5 m2, 22 darab 7,5 m2 alapterülettel rendelkezik.  A tér területén hulladéktároló sziget elhelyezése tervezett, körbe kerített és burkolt tároló kerül megépítésre a konténerek elhelyezéséhez.

Felújítandó burkolatok: útburkolat 1408 m2, parkolók burkolata 674 m2, járda burkolat 541 m2, piac térburkolat 3357 m2. A tér folytonos burkolt felület, melynek területén ágyásként kiemelt zöld szigetek nem készülnek. Zöld felületként tervezzük rendezni a Szövetkezeti utca és az autóbusz pályaudvar felől részben meglévő, részben újonnan kialakítandó zöldsávot, illetve a hulladéktároló szigetek környezetében, annak takarására tervezett növényzetet.  A piactéren tervezett a vízi közműellátás rendezése is.

A projekt keretében 235,5 fm csapadék gerinccsatorna építése valósul meg tisztítóaknákkal, víznyelőaknákkal, bekötőcsatornákkal, a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer megszüntetésével. A program keretében 100,9 fm vízvezeték készül, vízbekötéssel, vízmérőaknákkal. 

A Lenti Piac programterve keretében tervezett a külső villamosenergia-ellátás megújítása is, amely magába foglalja a Buszmegálló TR állomás 0,4kV-os főelosztójától induló, a Piacterületen építendő mérőhely (fogyasztásmérő és elosztó szekrény) kialakítását, a Piactér körüli útvilágítás, a mobil elárusító helyek csatlakozók és a fix pavilonok energia ellátását. A felújítandó út nyomvonala mellett új LED-es közvilágítás kerül kiépítésre a szabvány által előírt világítástechnikai paraméterekkel kb. 250 fm hosszban, 9 lámpaoszlop kihelyezésével.

Az akadálymentesítési program keretében 2 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A szórt azbesztmentesítése nem releváns, az energiahatékonysági intézkedés releváns, a projekt keretében a zöldség-gyümölcs piacot fedő konzolok tetején 10 KW-os napelem rendszer kerül telepítésre, mely éves szinten megtakarítást eredményez a Piactér energiaszükségletében.  A piacon jelenleg is, szezontól függően árusít 10-50 helyi termelő. A Lenti Város Önkormányzata vállalja, hogy előnyben részesíti a megyében előállított termékek helyben történő piacra juttatását