Jobb alsó infóblokk

Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: A Lenti Piac megújítása
Szerződött támogatás összege: 257 809 071 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. március 31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00010

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt céljai: A Lenti Piac megújításának hosszú távú célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés megvalósítása, hozzájárulva a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításához, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez. A projekt közvetlen célja: Lenti (régi hrsz 993/5 és 996/2) 993/10, 993/12 helyrajzi szám alatt található meglévő piaci terület felújítása, korszerűsítése, a helyi termék értékesítés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése volt. (993/11 hrsz-n eddigi belső feltáró út közútként funkcionál tovább).

A projekt szakmai-műszaki tartalma: A meglévő piaci terület ((régi hrsz 993/5 és 996/2) 993/10, 993/12) felújítása, korszerűsítése, az árusítás feltételeinek bővítése. Az érintett területek önkormányzati tulajdonban vannak, kezelője Lenti Város Önkormányzata.  A piactér egyik alapeleme a zöldség és gyümölcsárusítás, mely a közelmúltban épített fedett árusítótér és annak a déli irányú bővítése valósult meg a projekt keretében. A bővítmény a régi árusítóhely tetőszerkezetének elbontását követően annak helyére került. A 19,2 * 6 m alapterületű, 22 pultot/standot befogadó fedett elárusítóhely a meglévővel azonosan konzolos acél főtartókkal, fémlemezfedéssel készült, mely tető alatt előre gyártott beton árusító pultok kaptak helyet.

A fedett árusítóhely alatt a burkolat a tér területén alkalmazott anyagból, a tér burkolásával egységben készült. Kiegészítő építmény – vizesblokk – építése nem volt szükséges, az első ütemben megvalósult építés e funkciót megfelelően szolgálja.  A piactéren a meglévő rendezetlenül elhelyezett pavilonok helyett, 15 darab, kb. 25 m2 nagyságú, egységes arculatú, településképbe illeszkedő, korszerű fix árusítópavilon készült.

Az építmények egységes építészeti kivitellel, könnyű szerkezettel, meghatározóan fa szerkezeti és burkoló anyagok használatával valósultak meg. Az egységek külön mért elektromos energia ellátással, és igény szerint ivóvíz/szennyvíz/gáz közműkapcsolattal kerültek kialakításra.

A pavilonok előtetővel készültek annak érdekében, hogy az árusító tér fedett legyen.  A piactér további 16 darab mobil árusítóhely került beszerzésre: könnyen szerelhető, nyitott-fedett asztalok, melyek használata nem csak a piactéren, hanem más helyszíneken is lehetséges. Árusítóhelyek szerkezete fából, fedése ponyvával készült. A piactér területén a 65 darab árusítóhely került kijelölésre, melyek közül 43 db 12,5 m2, 22 darab 7,5 m2 alapterülettel rendelkezik.  A tér területén hulladéktároló szigetet is kialakítottak.

Megújult burkolatok: útburkolat 1408 m2, parkolók burkolata 674 m2, járda burkolat 541 m2, piac térburkolat 3357 m2. Zöld felületként került rendezésre a Szövetkezeti utca és az autóbusz pályaudvar felől részben meglévő, részben újonnan kialakítandó zöldsáv, valamint a hulladéktároló sziget környezete.  A piactéren megvalósult a vízi közműellátás rendezése is.

A projekt keretében 235,5 fm csapadék gerinccsatorna építése valósult meg tisztítóaknákkal, víznyelőaknákkal, bekötőcsatornákkal, a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer megszüntetésével. A program keretében 100,9 fm vízvezeték készült, vízbekötéssel, vízmérőaknákkal.

A Lenti Piac programterve keretében elkészült a külső villamosenergia-ellátás megújítása is, amely magába foglalja a Buszmegálló TR állomás 0,4kV-os főelosztójától induló, a Piacterületen lévő mérőhely (fogyasztásmérő és elosztó szekrény) kialakítását, a Piactér körüli útvilágítás, a mobil elárusító helyek csatlakozók és a fix pavilonok energia ellátását. A feltáró út nyomvonala mellett új LED-es közvilágítás került kiépítésre a szabvány által előírt világítástechnikai paraméterekkel kb. 250 fm hosszban, 9 lámpaoszlop kihelyezésével.

Az akadálymentesítési program keretében 2 db akadálymentes parkoló került kialakításra. A projekt keretében a zöldség-gyümölcs piacot fedő konzolok tetején 10 KW-os napelem rendszer került telepítésre, mely éves szinten megtakarítást eredményez a Piactér energiaszükségletében.  A piacon jelenleg is, szezontól függően árusít 10-50 helyi termelő. A Lenti Város Önkormányzata vállalta, hogy előnyben részesíti a megyében előállított termékek helyben történő piacra juttatását